انجام کلیه عملیات احداث خط انتقال ۳۰اینچ گاز صنایع فولاد زرند به طول ۳۶کیلومتر
کارفرما مهندسی توسعه گاز ایران

انجام کلیه عملیات اجرایی احداث خط انتقال ۳۰اینچ نفت کریت کمپ اهواز به سمت ممزوج امیدیه به طول ۹۶ کیلومتر

پروژه های اتمام یافته

پروژه احداث خط لوله 10 اینچ گاز اینچ جویم بنازویه

مسیر خط لوله42 اینچ گوره جاسک گستره 2

پروژه احداث خط لوله انتقال 20 اینچ گاز بید بلند گچساران

نیروگاه گازی NGL3100

پروژه احداث خط لوله 30 اینچ حدفاصل کریت کمپ تا تلمبه خانه ممزوج امیدیه

 احداث خط ۳۶ اینچ انتقال گاز دوراهی دشتک/نهبندان
کارفرما: مهندسی توسعه گاز ایران
به طول تقریبی ۱۰۶ کیلومتر

احداث خط انتقال آب فولاد غدیر نی‌ریز
کارفرما: فولاد غدیر نی‌ریز
به طول تقریبی ۱۰۰ کیلومتر
به روش PC