مقدمه

شرکت فنی و مهندسی صنعت پیشگان سبلان با چندین تجربه موفق بعنوان یک پیمانکار عمومی پیشرو و متعهد در اجرای طرحهای زیربنایی و در عرصه صنایع بخصوص نفت، گاز، پتروشیمی انرژی و نیرو فعالیت مینماید این مجموعه اجرایی با بهره گیری از پرسنل کارآمد و مجموعه ماشین آلات تخصصی پروژه های بسیاری را در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، انرژی و نیرو به بهره برداری رسانده است .
این شرکت ضمن اجرای بدون وقفه پروژهها همواره هدف متعالی جلب رضایت کارفرمایان و ذینفعان را از طریق ارتقاء سطح کمی و کیفی پروژه ها مد نظر قرار می دهد.

شرکت فنی و مهندسی صنعت پیشگان سبلان

در سال ۱۳۹۹/۷/۱۰دراداره ثبت شرکتهای اردبیل با نام سوله زمزم عقیق سازه ثبت گردید و در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲با توجه به فعالیت این شرکت درزمینه صنعت نفت و گاز به اسم شرکت فنی مهندسی صنعت پیشگان سبلان با شماره ثبت ۶۱۰۶۹۲تغییر کرد.

شرکت فنی ومهندسی صنعت پیشگان سبلان با هدف مشارکت دراجرا و پیشبرد و افزایش توان کشور در صنعت نفت و گاز با تکیه بردانش وتجربه نیروهای کار امد داخل کشورتاسیس وتاکنون موفق به نقش افرینی دربخش کوچکی از صنعت نفت وگاز گردیده است.

درهمین راستا و براساس قوانین حاکم ثبت شرکت ها توانسته است رتبه بندی زیر را کسب نماید:

۱-پایه ۵ در رشته تاسیسات وتجهیزات
۲-پایه ۵ در رشته نفت وگاز

باتوجه به پروژه های انجام شده و ارائه مدارک انها به سازمان های مربوطه اقدامات مقتضی درراستای ارتقاء پایه ۵ نفت وگاز به پایه ۳در دست اقدام به زودی ابلاغ خواهد گردید.

خط مشی


شرکت فنی و مهندسی صنعت پیشگان سبلان با ماموریت مدیریت پیمانکاری عمومی به منظور مدیریت تامین ،تجهیزات، اجرا، نصب و راه اندازی پروژهها در عرصه صنایع ،نفت گاز پتروشیمی انرژی و نیرو فعالیت می نماید. این شرکت با تکیه بر تجربیات ارزشمند کسب شده، به منظور دستیابی به چشم انداز شرکت و تامین انتظارات و خواسته های ذینفعان سیستم مدیریت کیفیت ISO۹۰۰ و مدیریت بهداشت ،ایمنی محیط زیست HSE MS را مستقر نموده و خط مشی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت خود را بشرح زیر اعلام می نماید:
۱) توسعه و افزایش سهم بازار و دستیابی به بازارهای بین المللی
۲) کسب رضایت و اعتماد کلیه طرفهای ذینفع در حوزه مقوله کیفیت از طریق اجرای صحیح و به موقع پروژهها صیانت از حقوق کارفرمایان و پیمانکاران و توسعه نظامهای ارتباطی با تامین کنندگان
۳) رعایت استانداردهای تعیین شده از مشتریان و مراجع قانونی و معتبر ملی و بین المللی در حوزه کیفیت و رعایت مسائل زیست محیطی ایمنی و بهداشت حرفه ای.
۴) افزایش اثر بخشی و کارایی فعالیت ها و استفاده بهینه از منابع و بهبود مستمر و ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری سازمانی.
۵) جلب مشارکت کارکنان توسعه خلاقیت و انگیزش آنان و آموزش مداوم به منظور رشد مهارت های کارکنان و ارتقاء آگاهی و اجرای سیستم های ارزیابی عملکرد.
۶) شناسایی روشهای مناسب اقتصادی بمنظور پاسداشت محیط زیست بعنوان میراث مشترک نسل ها، پیشگیری از آلودگی محیط زیست و مصرف بهینه و صحیح انرژی و سایر منابع، در راستای منافع ملی.
۷) آموزش و مشارکت تمام کارکنان هلدینگ بدون در نظر گرفتن جایگاه شغلی بعنوان عناصر ارتقاء سطح ،بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های محوله
۸) الزام پیمانکاران به رعایت کلیه موازین بهداشت ایمنی محیط زیست و کیفیت بصورت همسو با خط مشی سازمان

چشم انداز

شرکت فنی و مهندسی صنعت پیشگان سبلان در نظر دارد با تکیه برسرمایه انسانی ،خلاق توانمندی و تجربیات کسب شده از پروژههای قبل و با توسعه تواناییهای طراحی مهندسی خود را برای انجام پروژههای دانش بنیان، نفت ،گاز، پتروشیمی، انرژی و نیرو تجهیز نموده و با ورود به پروژههای ملی و بین المللی و کسب و افزایش سهم مناسبی از بازار، خود را به عنوان یکی از پیمانکاران برتر در ایران رساند.

ماموریت

شرکت فنی و مهندسی صنعت پیشگان سبلان به جهت انجام هر چه بهتر ماموریت در راستای برنامه توسعه ششم اقتصادی و سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ و در قالب برنامه آمایش سرزمینی رسالت سنگینی را بر دوش گرفته که بر این اساس داشتن ،نگاهی کاملا دانش بنیان و دانش محور و متکی بر نیروهای متخصص داخلی و تکنولوژی های جدید خارجی و انتقال توانمندیهای داخلی به خارج را همواره در دستور کار خود قرار داده است .

آقای مهندس رسول دسترس

قائم مقام‌ مدیر عامل و مدیر پروژه ها شرکت فنی و مهندسی صنعت پیشگان سبلان

سخن رسول دسترس به عنوان قائم مقام‌مدیر عامل ومدیر پروژه ها
عالی ترین اقدامات تجارت وساختن صنعت هرگز توسط یک نفر انجام نمی شود، بلکه توسط تیم وگروهی از افراد توانمند وباتجربه وبا دانش کامل رقم میخورد

آقای مهندس عیسی دسترسی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فنی ومهندسی صنعت پیشگان سبلان

خانم مهندس زینب دسترس

عضو هئیت مدیره شرکت فنی و مهندسی صنعت پیشگان سبلان

چارت سازمانی

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران